Treningsløyper og rettbane i skogen.

Stall Austevoll har svært få hester i trening. Gunnar kjører mange løp og har valgt å ha mindre hester hjemme i trening.

Travbanen